Thẻ: CHÍNH THỨC! Cầu thủ M.U đầu tiên lên tiếng việc loạt sao đòi rời OTF