Thẻ: chốt giá M.U ký HĐ hoàn hảo; Choáng váng Haaland