Thẻ: Fernandes cạnh tranh giải thưởng cao quý ở Premier League