Thẻ: ‘Không có lời bào chữa cho thất bại của Man Utd’