Thẻ: M.U đàm phán ký siêu HĐ; Cái tên đầu tiên rời Arsenal