Thẻ: Sir Alex Ferguson lại giành cú ăn 3 ngay trên đất… Liverpool