Thẻ: Tân binh có mặt ở Arsenal sau thất bại tủi hổ