Thẻ: Thái Lan đã cho Việt Nam thấy tầm vóc và trình độ ở VL World Cup