Thẻ: Thống kê Bayern Munich 2-3 PSG: Ngả mũ Mbappe